Polikliniek

Onze nefrologie- en nierfalenpolikliniek is gericht op het voorkomen van nierschade en het begeleiden van patiënten die specialistische nierzorg nodig hebben. Op de polikliniek werken we aan herstel of behoud van je nierfunctie.

Verwijzing naar de polikliniek van Elyse

De huisarts kan naar een internist-nefroloog verwijzen, wanneer er bijvoorbeeld nierfunctie-verslechtering of eiwit in de urine is vastgesteld. Maar een internist-nefroloog behandelt niet alleen nierproblemen. De huisarts kan je ook naar ons verwijzen voor behandeling van diabetes mellitus (suikerziekte), hoge bloeddruk, hoog cholesterol of preventie van hart- en vaatzieken.

Als patiënt heb je zelf het recht om een behandelaar te kiezen. Je zou daarom kunnen kiezen voor begeleiding en behandeling in een van de Elyse klinieken voor nierzorg. Bij Elyse bieden we kleinschalige zorg en meer persoonlijke aandacht. Daarnaast hebben we bijna geen wachttijd.
Sommige patiënten hebben meer gespecialiseerde zorg nodig , die we bij Elyse niet zelf kunnen bieden. Bijvoorbeeld wanneer er een nierbiopsie genomen moet worden of wanneer een ziekenhuisopname noodzakelijk is. In dat geval verwijzen wij door naar een ziekenhuis.


Preventie 

Nieren zijn belangrijke organen die zorgen voor de afvoer van afvalstoffen en water. Daarnaast hebben de nieren nog andere functies, zoals regelen van de bloeddruk, stimuleren van bloedaanmaak en instellen van de zuurgraad van het lichaam.
Verschillende aandoeningen zoals diabetes mellitus, hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten kunnen een negatief effect hebben op de werking van je nieren. Op de polikliniek bij Elyse vinden we het belangrijk om chronische nierschade te voorkomen. Met cardiovasculair risicomanagement (CVRM) brengen we de persoonlijke risico’s in kaart en maken een behandelplan.
Als je meer wil lezen over hoe je nierschade kan voorkomen, kun je een kijkje nemen op de websites van Nierstichting.nl of Nieren.nl


Nierfalen

We proberen met voeding- en leefstijladviezen en medicatie om de nierfunctie zo lang mogelijk te behouden. Wanneer de nierfunctie toch achteruitgaat, begeleidt ons nierfalenteam je in het maken van een keuze voor dialyseren, een niertransplantatie of eventueel afzien van dialysebehandeling. Wat je keuze ook wordt, we helpen je graag door advies te geven over de verschillende behandelvormen.


Polikliniek

Behandelvormen  

Voorbereiding en nazorg transplantatie

Als je in aanmerking komt voor een niertransplantatie dan ondersteunen wij je bij het proces, van begin tot einde. Voordat de operatie zal plaatsvinden zorgen wij ervoor dat je in een zo goed mogelijke conditie bent. Als de operatie heeft plaatsgevonden dan kan je in overleg met het transplantatiecentrum terecht bij Elyse voor nazorg. Bij Elyse blijf je levenslang onder controle bij de nefroloog zodat we het functioneren van je nieuwe nier in de gaten kunnen houden. 


Dialyse 

Voor een dialysebehandeling kan je altijd bij ons terecht in de klinieken. Maar in sommige gevallen is het ook mogelijk om thuis te dialyseren in een vertrouwde omgeving. Ons specialistische team kan je daarover verder informeren.  

Voor peritoneaal dialyse (buikspoeling) verwijzen wij u door naar één van onze samenwerkende of omliggende ziekenhuizen.

 

Conservatieve behandeling 

Soms wordt gekozen voor een conservatieve behandeling. Dat betekent dat de achteruitgang van de nieren zoveel mogelijk wordt vertraagd en klachten worden behandeld. Zo houden we de kwaliteit van leven zo goed mogelijk. Er wordt echter niet gestart met dialyse of een operatieve ingreep. Bijvoorbeeld omdat de kwaliteit van leven naar verwachting niet beter wordt met dialyse, omdat er sprake is van andere ernstige ziektes of omdat je om persoonlijke redenen niet kiest voor dialyse. 

Maatschappelijk werk

Wil je graag contact met ons?

Dat kan! Laat je gegevens hieronder achter en laat ons weten of je liever gebeld of gemaild wordt. Dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op.