Klachtenregeling

Jouw mening is belangrijk 

In onze zorg en dienstverlening staat de patiënt voorop. We doen elke dag ons best om uitstekende zorg en advies te geven. In elke organisatie kan iets misgaan of een misverstand ontstaan. We stellen het op prijs dat je het meldt als er iets niet naar wens is gegaan. Op die manier kunnen we er iets aan doen, het probleem bespreekbaar maken en werken aan verbetering. 

Een klacht of opmerking kan over veel verschillende zaken gaan, bijvoorbeeld over je behandeling, bejegening of iets anders. Je kunt ermee terecht bij je arts of andere medewerker van Elyse.

Klachtenfunctionaris

In de meeste gevallen komen we er in goed overleg samen uit. Wanneer dat niet het geval is, kun je jouw klacht schriftelijk kenbaar maken aan de klachtenfunctionaris van Elyse via het klachtenformulier.

De klachtenfunctionaris adviseert de cliënt over en ondersteunt bij een klacht en mogelijkheden voor oplossing van de klacht. Daarnaast bespreekt de klachtenfunctionaris je klacht geanonimiseerd met de kwaliteitscommissie en indien nodig met het bestuur. Dit alles met het doel zo snel mogelijk een oplossing te vinden. Je ontvangt binnen 6 weken een reactie op je klacht.

Wanneer je dit formulier hebt ingevuld en verzonden word je klacht in behandeling genomen. Je ontvangt binnen 5 werkdagen een reactie. 

Heb je vragen over de klachtenprocedure dan kan je je vraag stellen via 088-6337600 of klachten@elyseklinieken.nl 

    Geschillencommissie 

    Wanneer de klacht onvoldoende wordt opgelost, kan je jouw klacht richten aan de externe geschillencommissie. Elyse Klinieken voor Nierzorg is hiervoor aangesloten bij de geschillencommissie Ziekenhuizen.


    Calamiteiten 

    We stimuleren onze medewerkers om (bijna) incidenten te melden. Voor het melden wordt een VIM (Veilig Incident Melden) formulier gebruikt. Dit waarborgt dat het incident goed wordt beschreven en (risico) classificatie en behandeling plaatsvindt. Het leren van (bijna) incidenten helpt bij het voorkomen van ernstige incidenten. Dit doen we door trends te analyseren en retrospectieve oorzakenanalyses te verrichten op hoog risico classificaties. In 2022 hebben wij geen melding gedaan bij de inspectie van een mogelijke calamiteit. Meer informatie over onze procedure en deze calamiteiten melding leest u onder de knop.