Kwaliteit

Kwaliteit

Elyse is door de overheid erkend als instelling voor medisch specialistische zorg (als zelfstandig behandelcentrum). Er zijn afspraken met alle zorgverzekeraars, waardoor je behandelkosten worden vergoed. 

Inspectie voor Gezondheidszorg 

We werken onder de Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza). Onze zorg voldoet daarmee aan de strenge eisen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ). Daarnaast werken wij volgens de strikte normen van de beroepsverenigingen voor dialyse en nefrologie, en het HKZ certificatieschema voor dialysecentra en de HKZ Veiligheidsmodule. Al onze klinieken hebben deze certificaten voor kwaliteit en veiligheid en worden hier jaarlijks op gecontroleerd door een externe commissie (LRQA). Het certificaat is bij ons op te vragen.

Hoge standaarden 

Met ons gecertificeerd kwaliteits- en veiligheidsmanagementsysteem bewaken wij zeer hoge standaarden als het gaat om kwaliteit, opleidingsniveau, professionaliteit, veiligheid, hygiëne en communicatie. Hierdoor kan onze zorg zich meten met die van de beste ziekenhuizen en dialysecentra, waarmee we overigens ook nauw samenwerken.


Hooggekwalificeerd en gemotiveerd 

Al onze medewerkers zijn hooggekwalificeerd en gemotiveerd. Ze houden elkaar scherp door verbeterpunten te bespreken en het houden van interne audits. Vakkennis en vaardigheden houden we up-to-date met (na)scholing en klinische lessen. Elyse is ook een geaccrediteerde aanbieder van scholingsactiviteiten. We zijn in het bezit van het keurmerk van het Kwaliteitsregister V&VN en kunnen hierdoor punten toekennen aan bij- en nascholingen voor medewerkers. Daarnaast hebben wij een CZO-erkenning voor het opleiden van dialyseverpleegkundigen én -assistenten. We stimuleren onze medewerkers om lid te worden van hun eigen beroepsvereniging, zoals NfN (Nederlandse federatie voor nefrologie), V&VN (Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland), VMWN (Vereniging Maatschappelijk Werk nefrologie) en DNN (Diëtisten Nierziekten Nederland). Om de patiëntveiligheid te vergroten en te borgen heeft Elyse, net als de meeste ziekenhuizen in Nederland, een geaccrediteerd of gecertificeerd Veiligheidsmanagementsysteem (VMS). 

Samenstelling

De leden van de cliëntenraad zijn patiënt, mantelzorger of naaste van een patiënt in een Elyse kliniek. Wie ze precies zijn, kan je zien in de cliëntenraadfolder.

Meer weten?

De cliëntenraad van Elyse klinieken voor nierzorg vergadert vier keer per jaar. Ben je patiënt en wil je een vergadering bijwonen of notulen opvragen? Neem dan contact met ons op. Ook mag je als patiënt of geïnteresseerde een vraag stellen aan de cliëntenraad of een onderwerp bespreekbaar maken. Er staat ook in elke kliniek een ideeënbus waar je (desgewenst anoniem) een idee of suggestie aan ons kan doorgeven. 

Contactgegevens

Leen van Mourik, voorzitter – 06-19 55 45 33 
Mariken Hammer, ambtelijk secretaris – 0412-67 25 43 
clientenraad@elyseklinieken.nl 

Elyse klinieken voor nierzorg 
T.a.v. de Cliëntenraad 
Postbus 659 
5340 AR OSS