Over Elyse

Betrokken en duurzaam bieden we samen en dichtbij de juiste nierzorg. 

Elyse Klinieken voor Nierzorg biedt optimale en integrale nierzorg voor patiënten met (risico op) nierschade. De organisatie is dichtbij, betrokken, geeft patiënten eigen regie en heeft aandacht voor de sociale omgeving en optimale kwaliteit van leven van de patiënt.

Elyse heeft als ideaal dat elke patiënt op de juiste plek, de juiste nierzorg kan krijgen van de juiste zorgverlener. Zorg thuis of dichtbij huis als het kan en zorg verder weg als het moet. We zien onze klinieken als ideale plek tussen ziekenhuis en thuis in. Patiënten kunnen dicht bij huis, in een kleine setting, met een vast team aan zorgverleners, de nierzorg krijgen die ze nodig hebben.

De huisarts kan je ook verwijzen naar onze polikliniek voor de behandeling van suikerziekte, hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol. 

Elyse gelooft in dit unieke concept waar onze zorgverleners en onze patiënten zich echt thuis kunnen voelen en waar gewenst eigen regie kunnen nemen. Daarom bouwt Elyse aan een landelijk netwerk van klinieken voor nierzorg en ontwikkelt (bijna) thuis concepten voor dialyse. Wij gaan hierbij uit van duurzame regionale samenwerking met (huis)artsen en ziekenhuizen. Alleen op die manier kunnen wij de kwaliteit van nierzorg voor patiënten en een aantrekkelijke werkomgeving voor onze zorgverleners blijvend garanderen.

Betrokken

Wij zijn betrokken bij onze patiënten en elkaar en vinden het belangrijk dat iedereen zich thuisvoelt. Door goed te luisteren naar elkaar en de wensen en behoeften van elkaar te respecteren creëren we een prettige en veilige zorg- en werkomgeving.

Samen

Wij vertrouwen op elkaars expertise. Elyse medewerkers, patiënten en (externe) samenwerkingspartners tonen eigenaarschap en brengen elkaar verder zodat we samen hoogkwalitatieve (zelf)zorg bieden 


Duurzaamheid

Onze aanpak van nierzorg is duurzaam. We spelen continu in op de ontwikkelingen en (technologische) mogelijkheden in de maatschappij en zijn ons bewust van onze impact op milieu, gezond gedrag en blijvende inzetbaarheid van zorgverleners. De zorg is persoonsgericht en draagt bij aan levenskwaliteit.

Regie en medezeggenschap

Om onze patiënten goed te kunnen ondersteunen, willen we weten wat zij belangrijk vinden en hoe zij onze zorg ervaren. Patiënten en hun vertegenwoordigers oefenen invloed uit op onze organisatie via de patiëntenraad en de belangen van onze medewerkers worden behartigd in de OR.


Elyse en B. Braun

Elyse is onderdeel van B. Braun, een internationale organisatie met wereldwijd ruim 66.000 werknemers (in 64 landen) dat meer dan 40 jaar actief is binnen dialyse.

B. Braun ontwikkelt duurzame, innovatieve en effectieve oplossingen voor het behandelen van dialyse patiënten in een constante dialoog met haar partners.
Samen voor goede nierzorg staat hierbij voorop. We werken in onze Elyse klinieken dan ook met de innovatieve technologie van B. Braun.
Onze dialysemachines zijn nieuw en voorzien van de laatste technische mogelijkheden. Door de expertise uit te wisselen werken we samen toe naar de meest efficiënte en duurzame oplossingen voor nierzorg.