Privacyverklaring

1. Verklaring inzake gegevensbescherming

Voor Elyse klinieken voor nierzorg (hierna genoemd: Elyse) staat de zorg voor de patiënt centraal en daarbij hoort een werkwijze waarbij je (medische) gegevens zorgvuldig worden beschermd. Elyse streeft naar een samenwerking gebaseerd op vertrouwen en naar optimale patiënttevredenheid. Deze privacyverklaring heeft als doel je te informeren over hoe Elyse je persoonsgegevens verwerkt en met wie je deze gegevens deelt. Indien de wet- en regelgeving dit vereist passen wij onze werkwijze en deze privacyverklaring hierop aan.

2. Algemene informatie over de verwerking van persoonsgegevens

Deze privacyverklaring is van toepassing op persoons-(medische) gegevens die Elyse over je kan verzamelen. Elyse verzamelt, verwerkt en gebruikt jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Elyse geeft jouw persoonsgegevens in geen geval zonder je toestemming door aan derden buiten Elyse. Indien de behandeling dit vereist kan Elyse je persoons-(medische) gegevens uitwisselen met andere zorginstellingen zonder je expliciete toestemming. Als het nodig is dat Elyse gebruikmaakt van externe dienstenleveranciers, dan zullen passende contractuele afspraken worden gemaakt en worden organisatorische maatregelen genomen in overeenstemming met wet- en regelgeving. Binnen Elyse voert onze Functionaris Gegevensbescherming (FG) een controle uit op de naleving van de
wettelijke verplichtingen.

3. Aard en doel van het gebruik van gegevens

In overeenstemming met het principe van de beperking van verwerking van gegevens verzamelt Elyse uitsluitend persoons-(medische)gegevens die noodzakelijk zijn voor de zorgverlening. Wanneer je je persoonlijke gegevens achterlaat (bv. e-mailadres, naam, adres bij een informatieverzoek) doe je dit
uitdrukkelijk op vrijwillige basis. Door deze gegevens te verstrekken geef je Elyse de toestemming om deze te verzamelen, te verwerken of te gebruiken om contact met je op te nemen of voor een andere door jou aangegeven reden. De gegevens zullen niet voor andere doeleinden verzameld, verwerkt of gebruikt worden.

4. Gebruik van je gegevens

Elyse gebruikt de verzamelde gegevens om je de gevraagde zorg en/of diensten te bieden. Jouw gegevens kunnen worden gebruikt om:

 • Je, op jouw verzoek, informatie op te sturen;
 • Door jou aan ons doorgegeven vragen en/of opmerkingen te verwerken;
 • Je, voor zover wettelijk toegestaan, gebruikers-/patiëntspecifieke informatie te bezorgen over de diensten van Elyse;
 • Het gebruik/tevredenheid van diensten van Elyse te analyseren (vb. patiëntportaal, website);
 • Je de gewenste zorg en aanverwante zaken te kunnen bieden.5. Je rechten inzake gegevensbescherming Met betrekking tot de diensten van Elyse heb je onder meer het recht om:
 • Foutief opgeslagen gegevens te laten corrigeren;
 • Gegevens die niet langer nodig zijn, te laten verwijderen, op voorwaarde dat deze niet onderworpen zijn aan een wettelijke bewaartermijn (vb. medische gegevens) en deze niet rechtstreeks vereist zijn om een bestaande contractuele verbintenis na te komen;
 • Het gebruik van faciliteiten (vb. patiëntenportaal) te laten stoppen.

6. Verzending van gegevens via het internet

Het internet is een open, wereldwijd platform. Door de manier waarop het internet functioneert en de risico’s die daarmee verbonden zijn, gebeurt elke gegevensuitwisseling op eigen risico.

7. Veiligheidsmaatregelen

Elyse heeft voorzorgsmaatregelen genomen om je gegevens maximaal te beveiligen. Persoonsgegevens die je hebt ingevoerd op de HTML-pagina’s (contactformulieren) worden versleuteld doorgestuurd en opgeslagen en verwerkt.

8. Hyperlinks en plug-ins op de website

Sommige hyperlinks op de website van Elyse verwijzen u door naar websites van derden. De inhoud van die websites valt onder de verantwoordelijkheid van de betrokken eigenaars. Je wordt aangeraden om, indien je de websites van Elyse verlaat, het beleid inzake gegevensbescherming van de gelinkte websites door te nemen.

Elyse maakt soms gebruik van plug-ins voor socialmedia (vb. Facebook, Linkedin, Instagram) alsook voor het delen van video’s via Youtube. Via de plug-in wordt een verbinding met het sociale netwerk (inhoud van derden) in kwestie gemaakt. Wanneer je één van de plug-ins gebruikt (zoals de knop ‘Opmerking plaatsen’ of ‘Delen’), dan kan de betrokken provider het websitebezoek rechtstreeks koppelen aan je gegevens. Deze gegevens worden rechtstreeks doorgegeven aan het sociale netwerk en daar opgeslagen. Bovendien wordt deze informatie gepubliceerd op het sociale netwerk in kwestie. Elyse heeft geen enkele invloed op de hoeveelheid gegevens die de sociale netwerken verzamelen. Je vindt meer informatie over de aard en het doel van de gegevensverzameling, de verdere
gegevensverwerking, je rechten in dit verband en de instellingen om uw privacy te beschermen, in het databeschermingsbeleid van de betrokken sociale netwerken. Je kunt sociale media plug-ins ook blokkeren met add-ons in de browser om te voorkomen dat gegevens worden doorgegeven.

9. Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die in je browser worden opgeslagen. Met behulp van cookies kan Elyse bijvoorbeeld je voorkeuren onthouden en de website en navigatie afstemmen op uw behoeften. Als je het gebruik van cookies blokkeert (via de instellingen van je browser), kun je deze website nog
steeds gebruiken (maar mogelijk met minder functionaliteit). De Elyse website maakt gebruik van drie soorten cookies:

 • Functionele cookies: deze zijn nodig voor het gebruik van de website, u hoeft hiervoor geen toestemming te geven.
 • Analytische cookies: Deze worden gebruikt voor het analyseren van gegevens over bezoek aan onze website. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, wij hebben de instellingen zo gemaakt dat uw privacy gewaarborgd blijft.
 • Third party cookies: Wij plaatsen video’s op onze website vanuit Vimeo en Youtube. Zij plaatsen hiervoor zogeheten ‘third party cookies’.

Meer informatie over cookies

10. Beeldmateriaal bij Elyse

Indien Elyse foto’s en/of filmpjes publiceert op haar website en/of andere (social media) kanalen, is hier altijd schriftelijk toestemming voor gevraagd aan de betrokkene(n). Het beeldmateriaal dat op de website en/of andere (social media) kanalen van Elyse is gepubliceerd, is eigendom van Elyse. Gebruik hiervan is uitsluitend toegestaan mits voorafgaande toestemming is gevraagd.

11. Je contactpersoon voor gegevensbeschermingskwesties

Heb je vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan rechtstreeks contact op met de verantwoordelijke voor gegevensbescherming. Zij helpt je ook verder met je vragen, verzoeken en/of klachten inzake gegevensbescherming (inclusief en/of mogelijke datalekken):

Elyse klinieken voor nierzorg
t.a.v. Valerie Vandeput
Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 659
5340 AR Oss
compliance@elyseklinieken.nl
Revisie: 1 september 2021