veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Vraag je huisarts of specialist om contact op te nemen voor een doorverwijzing. Hierna kun je eenvoudig zelf een afspraak maken door contact op te nemen met de kliniek bij jou in de buurt. 

Ja, de behandelingen in onze klinieken worden vergoed door alle zorgverzekeraars in Nederland. Nierzorg valt onder de basisverzekering. Je bent dus vrij in de keuze van uw behandelaar. Ook als je huisarts je doorverwijst naar het ziekenhuis, kun je probleemloos overstappen naar Elyse. Doordat Elyse afspraken heeft gemaakt met alle zorgverzekeraars worden de kosten van advies, begeleiding en behandeling vergoed. 

Ja, dat kan zonder problemen. Na je schriftelijke toestemming vragen wij je medische gegevens op bij de huidige behandelend specialist. Voordat we starten met behandelen, hebben we een overleg (patiëntenbespreking) met je huidig behandelend specialist. 

Elyse biedt dezelfde hoogwaardige nierzorg als een ziekenhuis, maar dan in een kleinschalige huiselijke omgeving. Dicht bij huis, met veel persoonlijke aandacht en zorg. Je wordt behandeld door één nefroloog, aangevuld met een klein team verpleegkundigen, een diëtist en een maatschappelijk werker. Er zijn korte lijnen, waardoor de samenwerking soepel verloopt. Door onze werkwijze kunnen we goedkoper, flexibeler en sneller werken. Voor jou betekent dit onder andere een korte wachtlijst en mogelijkheid om je bezoeken en behandelingen zoveel mogelijk af te stemmen op je werk en thuissituatie. 

Onze klinieken vallen onder de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). Wij hebben afspraken met alle zorgverzekeraars en voldoen aan de strenge eisen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ). Dit alles maakt Elyse tot een betrouwbare zorgverlener. 

Elk zorgteam bij Elyse bestaat uit professionele, gekwalificeerde mensen: een internist-nefroloog, dialyseverpleegkundigen, een diëtist en maatschappelijk werker. Met ons HKZ-certificaat voor dialysecentra en veiligheidsmanagementsysteem (VMS) voldoen wij aan dezelfde strenge kwaliteitseisen als elke andere erkende dialyseafdeling of dialysecentrum. Wanneer aanvullende zorg noodzakelijk is, kun je terecht bij omringende ziekenhuizen waarmee Elyse afspraken heeft gemaakt.

Elyse heeft afspraken met ziekenhuizen over calamiteiten of het verlenen van extra zorg. Afhankelijk van de situatie stemt je internist-nefroloog de overdracht (of opname) af met het ziekenhuis waar je bekend bent of met het dichtstbijzijnde ziekenhuis. 

De arts beveelt hemodialysepatiënten meestal aan om met een taxi naar de kliniek te komen. Het aanvragen van het taxivervoer is de verantwoordelijkheid van jou als patiënt, omdat de zorgverzekeraars zelf contracten sluiten met een aantal taxibedrijven. Wij weten niet met welke taxibedrijven zorgverzekeraars contracten hebben afgesloten, daarom kunnen we hierover geen advies geven.  

De werkwijze is meestal als volgt. De patiënt dient een aanvraag in bij zijn zorgverzekeraar voor het taxivervoer. De zorgverzekeraar beslist over de toewijzing. Bij hemodialysepatiënten is dit bijna altijd het geval. Na de toewijzing krijg je te horen met welk taxibedrijf de zorgverzekeraar een contract heeft. Voor zittend ziekenvervoer geldt overigens altijd een eigen risico.  

Elyse kan helpen met het invullen van het aanvraagformulier, nadat je eerst zelf hebt geïnformeerd over de toewijzing bij de zorgverzekeraar. Wij kunnen je echter niet adviseren met welk taxibedrijf je je kunt laten vervoeren.