cliëntenraad

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van ExpertCare houdt toezicht op onze directie, op de kwaliteit van de zorg en dienstverlening, de financiën, personeelsbeleid en de algemene gang van zaken. De Raad van Commissarissen houdt ook toezicht op zusterbedrijf ExpertCare. 

De leden

Jolanda Versteegh – Voorzitter van de Raad van Commissarissen
Jolanda Versteegh is sinds november 2020 lid van de RvC. “Ik ben mijn loopbaan gestart in de verpleging en heb ruim tien jaar ziekenhuiservaring. Na mijn studie bestuurskunde (financiële variant) heb ik vele jaren organisatieadvieswerk en interim management gedaan. Mijn ervaring heb ik opgedaan bij: gemeenten & provincies, ziekenhuizen, adviesbureau en zorgverzekeraar. Momenteel vervul ik diverse nevenfuncties in bestuur, raad van toezicht, cliëntenraad en rekenkamer. Ik zet mij bij voorkeur in voor organisaties die een belangrijke functie voor de maatschappij vervullen, zoals ExpertCare. Vanuit mijn financiële expertise heb ik aandacht voor de continuïteit van de organisatie, waarbij ik het maatschappelijk belang van de organisatie voorop stel”.

Jack Thiadens
Jack Thiadens werkt al meer dan 25 jaar op eindverantwoordelijk bestuurlijk niveau in de zorg. Geleidelijk aan is in zijn werkzaam leven het zorgprofiel aangevuld met financiële kennis van de zorg. Eerder was Jack onder meer voorzitter van de Raad van Bestuur van het Martini Ziekenhuis Groningen, waar naast de zorg ook de realisatie van de innovatieve nieuwbouw in zijn portefeuille zat. Ook heeft Jack vijf jaar als bestuursvoorzitter van het Laurentius ziekenhuis Roermond gewerkt. Vijf jaar geleden heeft Jack zich verzelfstandigd en doet hij advies- en interim opdrachten in de zorg. Jack is positief, energiek en besluitvaardig ingesteld en weet zorginstellingen (financieel) beter te laten presteren. Met een ruime bestuurlijke ervaring (25 jaar) op eindverantwoordelijk niveau in VVT, revalidatiezorg en ziekenhuizen heeft Jack inmiddels meerdere geslaagde verander-opdrachten gerealiseerd, waar financiële of organisatorische problemen speelden. Hij is in staat om in relatief korte tijd rust, overzicht en focus op de koers in organisaties terug te brengen. Momenteel is Jack bestuurder a.i. van een kleinere zorgorganisatie Riederborgh in Ridderkerk, waar hij nu een recente gestarte verkenning tot samenwerking begeleid tussen Riederborgh en een grote VVT-organisatie in Rotterdam. Jack Thiadens (63 jaar) is getrouwd met Vrouw Ine (lerares Engels op VWO-HAVO) en ze hebben twee volwassen uitwonende kinderen. Jack heeft geneeskunde en rechten gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en is van achtergrond arts (n.p.) en jurist.

Roelf van Run
Roelf van Run is na zijn studie rechten gaan werken bij Wissenraet van Spaendonck. Een dienstverlenend bedrijf voor o.a. belangenbehartiging, management en de ondersteuning van samenwerkingsverbanden van bedrijven (brancheorganisaties). In diverse functies heeft hij gewerkt voor verschillende sectoren van het bedrijfsleven. In de laatste ruim 20 jaar was hij onder meer directeur van Nefemed. Nefemed is de belangenorganisatie van producenten en leveranciers van medische technologie en hulpmiddelen. In die functie heeft hij veel contacten gehad en de samenwerking gezocht in de zorgsector met beleidsmakers (vooral ministerie VWS) en politiek (2e Kamerleden), medische beroepsorganisaties (artsen, verpleegkundigen), ziekenhuizen, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, Kwaliteitsinstituut en andere stakeholders. De impact van medische technologie en hulpmiddelen op de zorg, professionele gebruikers, individuele patiënten en de samenleving hebben hem altijd sterk geïnspireerd en gemotiveerd. Sinds 2 jaar is Roelf met pensioen. Sindsdien is hij (bestuurlijk) actief in het kader van armoedebestrijding in de gemeente Tilburg waar hij woont en is hij adviseur van vereniging Arts en Leefstijl.

Lees hier het onkostenbeleid Bestuur